نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال انستیتو پاستور ایران
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیوشیمی ( ۵۴ )
Biochemistry ( ۴۹ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
ارجمند ( ۷۵ )
نسل فردا ( ۷۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۱۹۰۰ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۹۰۰ رکورد از ۳۵۷۸۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :فرهنگ انگلیسی فارسی
شماره راهنما :‭PE‬
تاریخ نشر :‭۱۳۵۳‬.
ناشر :یهودا بروخیم وپسران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
کتاب
عنوان :فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی
شماره راهنما :‭PE۱۶۴۵‬‭ ب۲۱ف ۱۳۷۵‬
پدیدآور :باطنی، محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :فرهنگ معاصر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
کتاب
عنوان :بیماریهای دستگاه گوارش، کبد و مجاری صفراوی مبانی طب سسیل
شماره راهنما :‭WI۱۰۰‬‭ ب۹ ۱۳۸۳‬
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :نسل فردا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
کتاب
عنوان :ارزیابی درمان فراگیر مصدومان در حوادث غیرمترقبه
شماره راهنما :‭WA۲۹۳‭ ‮الف‬۶۴ ۱۳۸۵‬
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬.
ناشر :هلال احمر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
کتاب
عنوان :کتاب جامع بهداشت عمومی (ج ۱)
شماره راهنما :‭WA۳۸۰‬‭ ۱۷ک ۱۳۸۳‬
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :ارجمند
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
کتاب
عنوان :فرهنگ فارسی محمد معین
شماره راهنما :‭PIR۲۹۵۴‬‭ م۷ف ۱۳۸۳‬
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :نشر سرایش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
کتاب
عنوان :فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی
شماره راهنما :‭PE۱۶۴۵‬‭ ح۷ف ۱۳۷۹‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :امیر کبیر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
کتاب
عنوان :بیماری هاری
شماره راهنما :‭WC۵۵۰‬‭ س۹ب ۱۳۸۳‬
پدیدآور :انستیتو پاستور ایران
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :انستیتو پاستور ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
کتاب
عنوان :بیماری هاری
شماره راهنما :‭WC۵۵۰‬‭ س۹ب ۱۳۸۳‬
پدیدآور :سیمانی،سوسن
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :انستیتو پاستور ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
کتاب
عنوان :واژه نامه رایانه فارسی به انگلیسی
شماره راهنما :‭QA۷۶‬‭ ن۷و ۱۳۷۹‬
پدیدآور :پ‍اد، م‍ح‍م‍ود
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :رضوی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
کتاب
عنوان :فرهنگ کار بردی کامپیوتر
شماره راهنما :‭QA۷۵‬‭ پ۲۴ف ۱۳۷۴‬
پدیدآور :پارسائی،کیومرث
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬.
ناشر :آقاپیک
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
کتاب
عنوان :فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت
شماره راهنما :‭QA۷۶‬‭ ف۴۵۳ ۱۳۷۸‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۸‬.
ناشر :دانشیار
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
کتاب
عنوان :مقدمه ای بر واکسنهای ژنی
شماره راهنما :‭QW۸۰۵‬‭ ک۴م ۱۳۸۱‬
پدیدآور :ک‍رم‍ی‌ خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‭۱۳۸۱‬.
ناشر :دانشگاه امام حسین
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
کتاب
عنوان :باکتری شناسی پزشکی و عفونتهای باکتریایی در انسان
شماره راهنما :‭QW۱۵۵‬‭ م۴ب ۱۳۷۹‬
پدیدآور :مدرس،شهاب
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :سالکان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
کتاب
عنوان :باکتری شناسی پزشکی و عفونتهای باکتریایی در انسان
شماره راهنما :‭QW۱۵۵‬‭ م۴ب ۱۳۷۹‬
پدیدآور :مدرس، شهاب
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :سالکان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
کتاب
عنوان :فرآورده های بیولوژی
شماره راهنما :‭QW۸۰۰‬‭ ص۵۷ف ۱۳۷۱‬
پدیدآور :صمصام شریعت،هادی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :مانی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
کتاب
عنوان :قارچ شناسی پزشکی
شماره راهنما :‭QW۱۸۰‬‭ ‮الف‬۹۲ق ۱۳۷۰‬
پدیدآور :اون‍ز، گ‍ل‍ی‍ن‌
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :جهاد دانشگاهی دانشکده دامپزشکی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
کتاب
عنوان :میکروبیولوژی صنعتی
شماره راهنما :‭QW۷۵‬‭ک۲۳م ۱۳۷۲‬
پدیدآور :کاظمی ویسری، اختر الملوک
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲‬.
ناشر :جهاددانشگاهی صنعتی شریف
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
کتاب
عنوان :مبانی ایمونولوژی
شماره راهنما :‭QW۵۰۴‬‭ ف۴م ۱۳۷۹‬
پدیدآور :فریدحسینی،رضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۹‬.
ناشر :قدس رضوی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
کتاب
عنوان :ایمونولوژی و سرولوژی
شماره راهنما :‭QW۵۰۴‬‭ گ۲۴۳‮الف‬ ۱۳۶۶‬
پدیدآور :گرانر،علی
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :جهادانشگاهی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو