نمایش مختصر - انستیتو پاستور ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۳۱۷۰۱ )
موضوعات مرتبط
Handbooks ( ۴۵۲ )
Atlases ( ۴۴۶ )
Congresses ( ۴۰۹ )
Child ( ۳۴۱ )
Laboratory Manuals ( ۳۰۸ )
Case Reports ( ۱۸۷ )
پدیدآوران مرتبط
Title ( ۱۵۱۹ )
Ebooks Corporation ( ۵۶۴ )
ebrary, Inc ( ۴۳۲ )
ebrary eBook ( ۱۸۴ )
MyiLibrary ( ۱۵۳ )
ناشران مرتبط
Springer, ( ۴۹۱۲ )
Humana Press, ( ۱۴۷۵ )
CRC Press, ( ۹۶۱ )
wiley ( ۵۴۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۱۷۰۱ رکورد از ۳۵۹۷۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Computational bilogy : self contained approach to bioinformatics.
پدیدآور : Clote, Peter
تاریخ نشر : 2000.
ناشر : Wiley
شماره راهنما :‭QH506‬‭C565 2000‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Genetics through problems
پدیدآور : Behera , B.N.
تاریخ نشر : 2004.
ناشر : Sarup
شماره راهنما :‭QH430‬‭B55g 2004‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Immunology : comprehensive review
پدیدآور : Wise , Darla
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Blackwell
شماره راهنما :‭QW 504 ‬‭W812 i 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Short protocols in molecular biology vol.1
پدیدآور : Short protocols in molecular biology vol.1
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Wiley
شماره راهنما :‭QH506‬‭S54 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Short protocols in molecular biology vol.2
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Wiley
شماره راهنما :‭QH506‬‭S54 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Tuberculosis
پدیدآور : Stewart , Gail
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Lucent Book
شماره راهنما :‭WF 200 ‬‭S72t 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Tuberculosis : microbe host interface
پدیدآور : Schlesinger , Larry
تاریخ نشر : 2004.
ناشر : Horizon
شماره راهنما :‭WF 200‬ ‭T885 2004‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Microbiology
پدیدآور : Strohl ,Willian
تاریخ نشر : 2001.
ناشر : Lippincott
شماره راهنما :‭QW18.2‬‭S92m 2001‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Practical skills in biology
پدیدآور : Jones, Allan
تاریخ نشر : 2003.
ناشر : Prentice Hall
شماره راهنما :‭QH308.2‬‭J64p 2003‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Concepts of genetics
پدیدآور : W.S..Klug
تاریخ نشر : 2003.
ناشر : Prentice Hall
شماره راهنما :‭QH430‬‭K574c 2003‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Immunology of infection
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : AP
شماره راهنما :‭QW 501 ‬‭I73 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Molecular cellular microbiology
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : wiley
شماره راهنما :‭QW 25‬ .5 ‭M360 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Peptides and proteins
پدیدآور : DOONAN,Shawn
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : R.S.C
شماره راهنما :‭QU68‬‭D150p 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Dates in infectious diseases
پدیدآور : Dates in infectious diseases
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : LandMarks
شماره راهنما :‭WC100‬‭D470 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Advances in parasitology
پدیدآور : Advances in Parasitology
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Elsevier
شماره راهنما :‭QX4‬‭A15 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Advances in parasitology
پدیدآور : Advances in Parasitology
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Elsevier
شماره راهنما :‭QX4‬‭A15 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Advances in parasitology
پدیدآور : Advances in Parasitology
تاریخ نشر : 2001.
ناشر : Elsevier
شماره راهنما :‭QX4‬‭A15 2001‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Introduction to toxicology and food : toxin science..
پدیدآور : Altug , Tomris
تاریخ نشر : 2003.
ناشر : CRC
شماره راهنما :‭QV 600 ‭A425i 2003‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Human microbiology
پدیدآور : Hardy,simon
تاریخ نشر : 2002.
ناشر : Taylor
شماره راهنما :‭QW4‬‭H725h 2002‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Gene biotechnology
پدیدآور : Gene Biotechnology
تاریخ نشر : 2003.
ناشر : CRC
شماره راهنما :‭QH442‬‭G475 2004‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو