نمایش مختصر - انستیتو پاستور ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۷ رکورد از ۳۵۹۷۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : تعیین مشخصات مولکولی و فاکتورهای ویرولانس ایزولههای کلونO25b/ST131 و non-O25b/ST131 اشریشیا کلی یوروپاتوژنیک
پدیدآور : ‏رسولی نسب
تاریخ نشر : ۱۳۹۹
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۳۹۹، ۵۰۹، پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی ایمنی زایی آمیزه¬ی پروتئینی شامل VP4 و VP7 تولید شده در مخمر پیکیا پاستوریس همراه ادجوانت علیه روتاویروس در مدل حیوانی
پدیدآور : ‏عموپور بهنمیری
تاریخ نشر : ۱۳۹۹
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۳۹۹، ۵۱۷،پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : مقایسه اثرات القایی Akkermansia muciniphila ، Faecalibacterium prausnitzii و وزیکول غشای خارجی آن ها بر بیان گیرنده های سروتونین در رده سلولی Caco-2
پدیدآور : ‏یعقوب فر
تاریخ نشر : ۱۳۹۹
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۳۹۹، ۵۱۸، پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی تاثیر سویه‌های حساس و مقاوم مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بر الگوی متیلاسیون پروموتر سیتوکاین‌های التهابی و ضدالتهابی در رده سلولی اپی‌تلیال ریه A549
پدیدآور : ‏تراشی
تاریخ نشر : ۱۴۰۰
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۴۰۰ ۵۳۲ پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : طراحي فيوژن پروتئين اسید اوریک اکسيداز(اوريکاز) باتوالي PAS و ارزيابي آزمايشگاهي آن
پدیدآور : ‏نجاری
تاریخ نشر : ۱۳۹۹
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۳۹۹ ۵۳۸ پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی اثر میکروRNA انتخابی بر میزان بیان پروتئین مدل (VEGF-Trap) در رده سلولی CHO
پدیدآور : ‏بزاز
تاریخ نشر : ۱۴۰۲
ناشر : پاستور تهران
شماره راهنما :۱۴۰۲ ۵۹۶ پ
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی حضور و فعالیت ژن ایفلاکس پمپ های AcrA و AcrB در سویه های هموفیلوس آنفلوانزا ایزوله شده از نمونه های بالینی
پدیدآور : شبنم موتایی
تاریخ نشر : ۱۴۰۳
ناشر : انستیتوپاستور ایران
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو