نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال انستیتو پاستور ایران
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
Cancer ( ۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
۵۱۲ ( ۱ )
۵۰۳ ( ۱ )
۵۰۶ ( ۱ )
۴۸۰ ( ۱ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پايان نامه لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۴ رکورد از ۳۵۷۸۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پايان نامه لاتين
عنوان :biochemical analyses and evaluation of immunogenic fractions of leishmania major amastigotes
شماره راهنما :‭۱۳۷۵,۱۵۳،پ‬
پدیدآور :‏‏رافتی سیدی یزدی،‏ سیما
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression of hepatitis B surface antigen in saccharomyces cerevisiae
شماره راهنما :‭۱۳۷۵,۱۶۵،پ‬
پدیدآور :‏‏ فرهودی،‏ علی اصغر
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
پايان نامه لاتين
عنوان :‭Plasmid profile analysis and antimicrobial susceptibility patterns of salmonella strains isolated from clinical specimens ‬
شماره راهنما :‭۱۹۹۶,۱۸۹،پ‬
پدیدآور :‏‏‏ رفیعی طباطبایی،‏‏‏رباب
تاریخ نشر :‭۱۹۹۶‬
ناشر :بخارست - رومانی
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression of synthetic hEGF gene in potato plant under the control of ۳۵ s CaMV promoter and nos terminator
شماره راهنما :‭۱۳۷۵,۱۹۹،پ‬
پدیدآور :‏‏‏سلمانیان ،‏‏‏علی هاتف
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
پايان نامه لاتين
عنوان :in vitro processing of the hgm - csf gene for expression in e. coli
شماره راهنما :‭۱۳۷۷,۲۰۲،پ‬
پدیدآور :‏علومی،‏‏‏ مانا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
پايان نامه لاتين
عنوان :Reconstruction of skin with recombinant keratinocyte culture and or split thickness skin allograft
شماره راهنما :‭۱۳۷۷,۲۰۴،پ‬
پدیدآور :‏‏‏ خرمی زاده ،‏‏‏ محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
پايان نامه لاتين
عنوان :cloning and expression of cholera toxin B subunit gene of vibrio cholerae in escherichia coli and immunological evaluation for oral vaccine
شماره راهنما :‭۱۳۷۶,۱۹۶،پ‬
پدیدآور :‏‏ شاه حسینی،‏ محمد حسن
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
پايان نامه لاتين
عنوان :Synthesis and expression of modified human basic fibroblast growth factor gene in escherichia coli
شماره راهنما :‭۱۳۷۶,۱۹۳،پ‬
پدیدآور :‏‏‏سید مظفری،‏‏‏فریبا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression of hepatitis B surface antigen in transgenic plant
شماره راهنما :‭۱۳۷۵,۱۹۰،پ‬
پدیدآور :‏‏ احسانی،‏ پرستو
تاریخ نشر :‭۱۳۷۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
پايان نامه لاتين
عنوان :construction of a new expression vector to secret small human recombinant proteins in escherichia coli
شماره راهنما :‭۱۳۸۲,۲۵۳،پ‬
پدیدآور :ابراهیمی‌ راد، مینا
تاریخ نشر :‭۲۰۰۴
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression of oligomeric calcitonin genes in transgenic potato plant
شماره راهنما :‭۱۳۷۷,۲۱۵،پ‬
پدیدآور :‏‏ افقی،‏ حمیده
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression of sense and antisense potato virus X coat protein in transgenic potato plants
شماره راهنما :‭۱۳۷۷,۲۰۵،پ‬
پدیدآور :هاشمی سهی، هاله
تاریخ نشر :‭۱۳۷۷‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
پايان نامه لاتين
عنوان :Construction of PCMV for genetic vaccination against leishmaniasis
شماره راهنما :‭۱۳۸۰,۲۲۰،پ‬
پدیدآور :‏‏ رضوی دلیگانی،‏ محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۸۰‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
پايان نامه لاتين
عنوان :‭Study of immune responses and protection after rectal admistration of mycobacterium bovis bcg in different animal species‬
شماره راهنما :‭۲۰۰۵,۲۶۰،پ‬
پدیدآور :‏‏‏ابوالحسنی،‏‏ محمد
تاریخ نشر :‭۲۰۰۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
پايان نامه لاتين
عنوان :Designing a candidate dna vaccine against htl v ۱ tax protein
شماره راهنما :‭۱۳۸۴,۲۶۱،پ‬
پدیدآور :‏‏ آزادمنش،‏ کیهان
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
پايان نامه لاتين
عنوان :‭making BLG CT gene construct for expression of calcitonin in the milk of mice
شماره راهنما :‭۱۳۸۳,۲۵۷،پ‬
پدیدآور :‏‏ نیاورانی،‏ احمد رضا
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
پايان نامه لاتين
عنوان :‭Genotyping of ldl receptor gene in patients with familial hypercholestrolemia‬
شماره راهنما :‭۱۳۸۳,۲۵۵،پ‬
پدیدآور :‏‏‏ فرد اصفهانی،‏ پژمان
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
پايان نامه لاتين
عنوان :‭Comparative characeristic of molecular epidemiologic markers of multidrug. resistance of m tuberculosis isolated from tuberculosis patients in belarus and iran‬
شماره راهنما :‭۱۳۸۶,۲۷۳،پ‬
پدیدآور :‏‏ بستان آبادی،‏ ذاکر سعید
تاریخ نشر :‭۲۰۰۷‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
پايان نامه لاتين
عنوان :Expression and purification of rHCV core ag in native and truncated forms production of mAb and characterization of the products
شماره راهنما :‭۱۳۸۵,۲۷۰،پ‬
پدیدآور :‏‏ آقا صادقی،‏ محمد رضا
تاریخ نشر :‭۱۳۸۵‬
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
پايان نامه لاتين
عنوان :designing construction and evaluation of a polyepitope dna construct using immunodominant HCV epitopes
شماره راهنما :‭۱۳۸۷,۲۸۶،پ‬
پدیدآور :‏‏‏ معمار نژادیان دزفولی ،‏‏‏آرش رضا
تاریخ نشر :۲۰۰۹
ناشر :پاستور تهران
نوع ماده :پايان نامه لاتين
پايان نامه لاتين[پایان‌نامه]
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو