نمایش مختصر - انستیتو پاستور ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
نامعلوم ( ۱۱۶ )
‭Learning‬ ( ۲۷ )
‭software‬ ( ۱۶ )
ناشران مرتبط
سفیر. ( ۵ )
‭DARYA‬. ( ۲ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارس...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۷۷ رکورد از ۳۵۹۷۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : ابزارهای دی وی دی‭End of DVD tools DVD application‬
تاریخ نشر : ‭۲۰۰۵‬.
ناشر : ‭emperor‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اپیدمیولوژی بیماریها دیسکت‭۳/۶‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اتوکد‭۲۰۰۲‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اتوماسیون اداری‭-(workflow)‬ سیستم مدیریت دفاتر پارس(نسخه تک کار بره)
ناشر : پارس رایانه.
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اطلس تفصیلی بدن انسان
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اطلس کامل بدن انسان‭۲۰۰۳‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اطلس کامل جهان
ناشر : تینا.
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اطلس کامل جهان
ناشر : ‭nanosoft‬.
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اطلس کامل فضا‭۲۰۰۳‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : اکسس‭۲۰۰۰‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : ایرانیان -نگاهی تازه به بنا های تاریخی و جلوه های ایران دوره اسلامی
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : ایمونولوژی سلولی ومولکولی
تاریخ نشر : ‭۲۰۰۹‬.
ناشر : ارجمند
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آ,وزش ریاضیات پایه سوم راهنمایی
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آدرسهای طلا ئی در اینترنت
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آشپزی افلاطون
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آشنائی با کامپیوتر
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آموزش‭visual basic‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آموزش پیشرفته ویندوز‭۲۰۰۰‬
ناشر : ‭CD center‬.
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آموزش تعمیرات موبایل
تاریخ نشر : ‭۲۰۰۴‬.
ناشر : ‭alfa‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[۲۰۰]
عنوان : آموزش‭( XML )‬
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو