نمایش مختصر - انستیتو پاستور ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
نامعلوم ( ۲۹۰ )
E_learning ( ۱۹۲ )
e_Book ( ۱۴۲ )
software ( ۱۳۸ )
ناشران مرتبط
shaghaiegh ( ۲۳ )
Oxford ( ۱۸ )
shaghaiegh. ( ۱۸ )
ebay ( ۱۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتی...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۰۱۷ رکورد از ۳۵۹۷۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Biological Abstracts on compact disc vol .1996 issue .2
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
2.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Medline on Silverplatter 1990-1999/03
شماره راهنما :‭QD,272,d4,1998,cd‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
3.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Biological Abstracts on Compact Disc 1998 Issue 1
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
4.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Biological Abstracts on compact Disc 1997 Issue 4
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
5.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Entrez disk 1/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
6.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Entrez disk 2/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
7.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Entrez disk 3/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
8.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Entrez disk 4/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
9.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Entrez disk 5/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
10.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Enterz disk 6/6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
11.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Medline 1992
شماره راهنما :‭QV,744,c6,1989,cd‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
12.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Medline 1995
شماره راهنما :‭W,26.5,m4,1999,cd‬
مرکز :انستیتو پاستور ایران
13.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current contents 1995 Dec 4
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
14.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 jan 1
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
15.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current contents 1996 Jan 1
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
16.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 jan 3
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
17.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 March 4
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
18.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 May 6
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
19.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 january 8
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
20.
latin Audio visual materials
latin Audio visual materials[Compact disc]
عنوان : Current Contents 1996 Apri 8
شماره راهنما :
مرکز :انستیتو پاستور ایران
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو